شماره ۹۰ «جاده تجارت» منتشر شد

❇️ شماره ۹۰ «جاده تجارت» منتشر شد

« با پرونده ویژه مرز و مرزنشین»

?مدیر مسئول: رضوان آیرملو

?سردبیر: دکتر شفیع بهرامیان

?طراح  و صفحه آرا : مصطفی باقری

✍️نویسندگان این شماره :
رضوان آیرملو / شفیع بهرامیان / حامد عطایی / طاهره زینالی / جعفر احمدی /
حسین سیوانی / الناز نظیف / نسا خلخالی / رضا خسروی /یونس برومند

معاون اجرایی: الناز نظیف

?در این شماره می‌خوانید:
ای کاش دوباره زندگی برگردد / والیبال تمام زندگی نیست / دست یاری بنگاه‌داران ارومیه‌ای در دست مستأجران / کشتی توسعه بدون ناخدای اتاق فکر به ساحل نمی‌رسد / امنیت بدون مرز در سرحدات کاسبی / مناطق مرزی و اقتصاد با تأکید بر اقتصاد مقاومتی / دروازه‌های مرزی؛ فرصتی که تهدید شد / مرز؛ رمز مقاومت و پیروزی در کارزار ارز / «سنگی بر گورِ» جامعه پزشکی / شکفتن لبخند بر لبان فرزندان وطنم آرزوست / کسی کو به دانش توانگر بُوَد؛ به گفتار  و کِردار بهتر بُوَد / لزوم مشارکت مردم برای مدیریت مصرف آب / اجرای بیش از ۳۰۰ کیلومتر  شبکه گاز طبیعی در استان آذربایجان‌غربی / پرداخت ۴۶۹۹ میلیارد ریال تسهیلات در ۴ ماه اول