بیش از ۵ هزار کلاس درس استان نیازمند تخریب و بازسازی هستند

« آیدین رحمانی » با اشاره به روند مقاوم سازی مدارس آذربایجان غربی اظهار می کند: بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ مدرسه در سطح استان وجود دارد که دانش آموزان در آن‌ مشغول به تحصیل بوده و تعداد کثیری از این فضاها نیازمند بازبینی و مقاوم‌سازی هستند.

وی می افزاید: در این مدارس بیش از ۲۴ هزار کلاس درس وجود دارد که از این تعداد ۵ هزار و ۶۵۶ کلاس نیازمند تخریب و بازسازی هستند.

رحمانی می گوید: ۶ هزار و ۹۰۰ کلاس درس نیز نیازمند مقاوم سازی هستند و با توجه به اعتباراتی که به این سازمان پرداخت می‌شود سعی بر آن است که عمر سازه‌ای مدارس را افزایش داده تا شاهد کلاس‌های درس مقاومی در سطح استان باشیم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی می افزاید: سرانه فضای آموزشی برای هر دانش آموز در سطح استان ۴/۰۵ متر مربع بوده که از سطح کشوری پایین‌تر است.

وی تصریح می کند: سرانه فضای آموزشی در کشور ۵/۱۸ مترمربع است و باید سرعت احداث مدارس بیشتر شود تا این کمبود سرانه فضای آموزشی در آذربایجان غربی جبران شود.

رحمانی تأکید می کند: در ساخت مدارس نیز به هنر ایرانی اسلامی اهمیت داده می‌شود تا بتوان دانش را با هنر ناب ایرانی آشنا کرد و همچنین در بحث ساخت مدارس نقشه ها و الزامات خاصی مانند متراژ، تعداد کلاس و امثالهم وجود دارد که باید رعایت شود.